กิจกรรม: KSC Impressed Cool Trip

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดกิจกรรม “KSC Impressed Cool Trip” เชิญลูกค้าคนสำคัญไหว้พระทำบุญ โดยเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ และวัดท่าการ้อง ทั้งนี้ คณะผู้เดินทางยังได้ร่วมถวายสังฆทาน ถวายผ้าไตร และห่มผ้าจีวรหลวงพ่อโตเพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง